Ostu-müügi tingimused

Tingimuste ulatus ja kehtivus

 1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna capster.ee (edaspidi Capster e-pood) omaniku Capster OÜ (edaspidi Capster) vahel Capster e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
 2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Capster e-pood vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
 3. Capster e-pood jätab endale õiguse teha ostu-müügi tingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.capster.ee/kauba-ostu-muugi-tingimused.

Hinnainfo

 1. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.
 2. Hinnale võib lisanduda kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile (Itella SmartPost pakiautomaat 2.99€).
 3. Capster e-pood jätab endale õiguse teha ostuhindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.capster.ee

Tellimuse vormistamine

 1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.
 2. Tellimuse vormistamiseks valige sobiv tarne viis ning vajutage ostukorvis lingile „Mine kassasseˮ.
 3. Kassa lehel täitke nõutud andmeväljad ja valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise koht. Seejärel kuvatakse ekraanile lõplik arve, mille saate tasuda mugavalt Eesti pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, LHV, Nordea, Danske Bank, Krediidipank) euromaksena. Tellimuse kinnitamiseks vajutage lingile „Esita tellimusˮ.
 4. Peale edukat makse sooritamist saadetakse teie e-mailile ka vastav tellimuse kinnitus.
 5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
 6. Capster-i e-poes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E−R 9.00−17.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.30, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen kaubale ise järeleˮ tarnevaliku puhul.
 7. Võimalik on kauba eest tasuda ka sularahas Capster-i kontoris. Sel juhul tellimust vormistama ei pea. Kauba saab kätte kohapealt aadressil Pärnu maantee 148, 11317,  Tallinn.

Ostu-müügi lepingu jõustumine

 1. Kauba ostu-müügi lepinguga kohustub Capster e-pood andma Kliendile üle olemasoleva, valmistatava või Capster-i e-poe poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub Capster-i e-poele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
 2. Ostu-müügi leping jõustub pärast Kliendi poolt tehtud makse laekumist Capster-i pangakontole.

Kauba kohaletoimetamine

 1. Pärast ostu-müügi lepingu jõustumist komplekteerib Capster-i e-pood tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
 2. Kohe kui kaup on saabunud valitud pakiautomaati, teavitatakse sellest Klienti e-posti või SMS-i teel.
 3. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad (2-7 päeva) kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Capster-i pangakontole.
 4. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
 5. Capster-i e-pood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Capster-i e-pood ei saanud mõjutada ega ette näha.

Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

 1. Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul arvates toodete üleandmisest Kliendile. Selleks peab Klient saatma Capsterile kirjaliku taganemisavalduse. Capster soovib, et Klient tooks avalduses välja ka taganemise
  põhjuse.
 2. Taganemisõigus ei kehti juhul, kui kaup on pärast kohaletoimetamist avatud.
 3. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus, mille palume edastada e-postiaadressile info@capster.ee, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, tellimuse number ja taganemise põhjus. Avaldus tuleb esitada hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
 4. Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Kliendi tellimusele.
 5. Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 7 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
 6. Klient ei pea kaupa tagastama logistikafirma vahendusel, kui kaup tagastatakse Capserile isiklikult.
 7. Toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates päevast, mil kaup oli Capsterile tagastatud.
 8. Capsteril on õigus tellimuse alusel sõlmitud ostu-müügi lepingust taganeda, kui Capsteri vastava toote varud on ammendunud.

Garantii

 1. Garantii kehtib ainult koos ostuarvega. Tellijal on garantiist tulenevalt järgmised õigused:
  a. Puuduse esinemisel on Tellijal õigus nõuda kauba tasuta parandamist;
  b. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Tellijal õigus nõuda kauba vahetamist;
  c. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Tellijal õigus Lepingust taganeda.
  d. Garantii ei kehti juhul, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest.
 2. Capster ei vastuta:
  a. Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
  b. Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
  c. Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavakasutamise korral.
 3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Capsteri kulul.
 4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 (kolmkümmend) päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi teate jõudmisest Capsterile.
 5. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@capster.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
 6. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud 7 päeva jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
 7. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Klientidega võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

Omandireservatsioon

 1. Kuni kauba täieliku tasumiseni on kaup Capsteri omand.

Vääramatu jõud

 1. Capster ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Capster ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused

 1. Klient annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Kliendi isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune
  aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
 2. Capster-i e-poel on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.
 3. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
 4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Klient on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel www.capster.ee
 5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Capsteri e-poel ligipääs.
 6. Kliendi ja Capsteri vahel seoses Capsteri e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Lõppsätted

 1. Käesolevatele tellimistingimustele ning Capsteri ostu-müügi lepingutele kohaldatakse Eesti õigust. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingutele kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem.

Andmed

Capster OÜ
Reg. nr.: 12710571
KMKR: EE101740599
Aadress: Teaduspargi 6/1, Tallinn, Eesti
A/a number: EUR: EE961010220235387229, SWIFT: EEUHEE2X
Panga nimi: SEB
Telefon: +372 51 26 462.
E-mail: info@capster.ee
Kodulehekülg: www.capster.ee