Privaatsuspoliitika

Andmete turvalisus

Hinnates kõrgelt isikuandmeid ja privaatsust, oleme oma e-poes välja töötanud andmete turvalisuse tingimused ja põhimõtted. Antud tingimused selgitavad, kuidas Capster kogub, kasutab, talletab ja kaitseb Teie isikuandmeid. Meie tegevus on kooskõlas kõikide vastavate Euroopa Liidu nõuete ja Eesti Vabariigi seadustega. Kui käesolevad tingimused tekitavad küsimusi, siis olge hea ja võtke meiega ühendust.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Kliendi nõusolekul kogutavad isikuandmed:

  • Kontaktandmete esitamisel meie kodulehel (Teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis)
  • Ostu või tellimuse sooritamisel Capster-i e-poes, et täita Teie tellimus.

Muude andmete kogumine

Kogume andmeid ka sellisel kujul, mida ei tohi otseselt ühtegi konkreetse isikuga siduda ehk siis isikustamata andmeid. Mitteisiklikke andmeid võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mistahes eesmärgil. Võime koguda andmeid, nagu näiteks sugu, vanus, keelte eelistus ja asukoht, et mõista paremini oma klientide käitumist kodulehel ning muuta Teie ostukogemus veelgi meeldivamaks.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete kaudu saame Teid teavitada tooteuudistest, tulevastest kampaaniatest, soodusmüükidest ja tulevatest muudatustest. Kui Te ei soovi olla uudiskirja loendis, saate end sealt igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame peamiselt kauba kättetoimetamiseks ning tellimuste täitmiseks. Peale selle kasutame isikuandmeid toodete, teenuste, sisu ja reklaamide loomiseks, arendamiseks ning täiustamiseks. Samuti võib Capster jagada informatsiooni isikuandmete kohta oma strateegilistele partneritele, kes osutavad meile teenuseid ning on lepinguga kohustatud hoidma jagatud informatsiooni konfidentsiaalsena. Strateegiliste partnerite alla kuuluvad kaupade transportijad ning edasimüüjad.

Isikuandmete kaitse

Capster peab väga oluliseks oma klientide isikuandmete korrektset kaitset ja konfidentsiaalsust. Vastavalt sellele oleme rakendanud kõiki ettevaatusabinõusid. Kasutame SSL andmesidekanalit, mis kaitseb Teie isikuandmeid makseinformatsiooni edastuse ajal, kasutades andmete krüpteerimist. Kui salvestame Teie isikuandmeid, kasutame piiratud juurdepääsuga arvutisüsteeme asutustes, kus kasutatakse lisaks administratiivsetele ja tehnilistele meetmetele ka füüsilisi turvalisusmeetmeid. Kõiki ostude sooritamise käigus teatavaks tehtud isikuandmeid käsitleme kui konfidentsiaalset informatsiooni.

Privaatsus

Jätame endale õiguse uuendada andmete turvalisuse tingimusi. Muutes tingimusi teavitame kõiki oma kliente uuendatud tingimustest vastavasisulise teatega. Kasutades Capsteri e-poodi eeldame, et olete andmete turvalisuse tingimuste ja põhimõtetega tutvunud. Lisaküsimuste korral olge head ja võtke meiega ühendust.